Integritetspolicy

smilts1 www 768x671 1Skydd av personuppgifter/Integritetspolicy

SIA B2Y förbinder sig att endast samla in och lagra sådana personuppgifter som är nödvändiga för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet genom nätbutiken www.bio2you.lv.

Företaget åtar sig också att göra alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att de personuppgifter som behandlas är korrekta och fullständiga genom att instruera kunderna så exakt som möjligt om hur de ska ange sina uppgifter på ett korrekt och fullständigt sätt.

SIA B2Y kommer att behandla personuppgifter för att säkerställa deras konfidentialitet och kommer att använda alla lämpliga medel och verktyg för att förhindra obehörig åtkomst.

SIA B2Y samlar in och behandlar personuppgifter enbart för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter/leveranser/avtal i enlighet med kraven i lagar och förordningar.

Personuppgifter kommer inte att lämnas till någon tredje part utom då den registrerade har samtyckt till det eller då det är nödvändigt för att fullgöra avtalsförpliktelserna mellan SIA B2Y och den registrerade eller när det på annat sätt har tillåtits eller beslutats om enligt tillämpliga lagar och förordningar.

Uppdatering av uppgifter. SIA B2Y förbinder sig att ansvara för att personuppgifterna är korrekta och förlitar sig på att dess kunder, leverantörer och andra tredje parter som tillhandahåller personuppgifter ser till att de är fullständiga och korrekta.

Vid behov ska den registrerade när som helst ha rätt att ändra, komplettera eller radera de personuppgifter som sparats i det personliga användarkontot på www.bio2you.lv (nedan kallad “webbplatsen”).

Uppgifternas säkerhet och användning

Om kunden har bestämt sig för att registrera sig på webbplatsen kommer kunden att bli ombedd att ange namn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter.

SIA B2Yhar rätt att använda den information som tillhandahålls för att anpassa och förbättra webbplatsen. Detta kan till exempel vara i form av, men inte begränsat till, kampanjerbjudanden som är skräddarsydda efter kundens tidigare köp och som erbjuds kunden online eller via e-post med kundens samtycke eller i enlighet med kraven i lagar och förordningar.

SIA B2Y behandlar personuppgifter för att säkerställa deras konfidentialitet och tillämpar interna förfaranden och kontroller för att förhindra obehörig användning, åtkomst, avslöjande, kopiering, ändring eller förvanskning av personuppgifter , samt använder alla rimliga medel för att säkerställa personuppgifters säkerhet och integritet.

SIA B2Y kommer endast att behandla personuppgifter i god tro och i enlighet med lagen och kommer inte att använda personuppgifter för ändamål som är oförenliga med de ändamål för vilka SIA B2Y erhöll personuppgifterna.

Kundernas insamlade personuppgifter kommer att behandlas av SIA B2Y för att:

 • genomföra beställningar;
 • hjälpa SIA B2Y att förbättra webbplatsen och tillgängligheten av information till kunden online;
 • förse kunden med information om SIA B2Y:s produkter och tjänster;
 • behandla beställningar, erbjuda kundsupport, göra betalningar och tillhandahålla tjänster;
 • och i övrigt i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

Beställning av varor och tjänster online

Om en kund vill göra en beställning online behöver SIA B2Y veta kundens namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och betalningsuppgifter (t.ex. kreditkortsnummer och utgångsdatum). Detta gör det möjligt för SIA B2Y att säkerställa att kundens beställning genomförs fullt ut och att informera om beställningens status.

Kakor

SIA B2Y har rätt att samla in uppgifter om webbplatsens användare med hjälp av kakor (cookies” för att förbättra de tjänster som erbjuds användarna.

Kakor är filer som webbplatser placerar på användarnas datorer för att känna igen användaren och göra det lättare för honom/henne att använda webbplatsen. Webbläsare kan konfigureras så att de varnar kunden om användningen av kakor och låter kunden välja om han eller hon vill acceptera dem eller inte.

Att inte acceptera kakor hindrar inte kunden från att använda webbplatsen, men kan begränsa kundens användning av webbplatsen.

SIA B2Y kommer inte att överföra personuppgifter till tredje part, utom i den utsträckning som krävs för att rimligen bedriva sin verksamhet, förutsatt att sådana tredje parter upprätthåller personuppgifternas integritet och säkerställer ett adekvat skydd.

SIA B2Y kommer att överföra personuppgifter till sina leverantörer, underleverantörer, strategiska partners och andra som hjälper SIA B2Y och dess kunder att bedriva sin verksamhet i syfte att genomföra det relevanta samarbetet.

I sådana fall kommer SIA B2Y dock att kräva att mottagarna förbinder sig att använda den mottagna informationen endast för de ändamål för vilka uppgifterna tillhandahålls och i enlighet med kraven i tillämpliga lagar och förordningar.

SIA B2Y kommer att göra rimliga ansträngningar för att se till att personuppgifter som överförs till utlandet skyddas på lämpligt sätt. SIA B2Y åtar sig att inte överföra personuppgifter till en organisation eller annan person som befinner sig i ett land som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, utom i följande fall:

 • om kunden har gett sitt samtycke;
 • om överföringen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal med en kund;
 • om överföringen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal som ingåtts i kundens intresse;
 • om överföringen är tillåten i enlighet med kraven i tillämpliga lagar och förordningar. Information om en persons identitet som överförs till ett annat land kan omfattas av det landets lagar och förordningar, inklusive lagar och förordningar om nationell säkerhet och antiterrorism, vilket kan göra det möjligt för brottsbekämpande eller övervakande myndigheter att få tillgång till information som innehas av enskilda personer.

Tillgång till personuppgifter

På grundval av en motiverad skriftlig begäran kommer SIA B2Y att informera den registrerade om:

 • de personuppgifter som SIA B2Y behandlar om honom/henne;
 • uppgifternas källa (om lagar och förordningar tillåter detta);
 • datumet för den senaste ändringen av personuppgifterna;
 • de syften för vilka personuppgifterna behandlas;
 • mottagare eller kategorier av mottagare;
 • och om informationen behandlas på automatiserad väg. SIA B2Y kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera eller radera eventuella felaktigheter i personuppgifterna som företaget har fått kännedom om direkt eller via de tillgängliga tjänsterna.

SIA B2Y kommer att, i den mån det är rimligt genomförbart, informera mottagarna av kundens personuppgifter om sådana ändringar. SIA B2Y har dock rätt att begränsa tillgången till, korrigera eller radera uppgifter i enlighet med kraven i tillämpliga lagar och förordningar.

SIA B2Y kan fastställa villkor för tillgång till personuppgifter, inklusive förfaranden och avgifter för lämnande av tillgång.

Redigering eller radering av personuppgifter. Den registrerade har vid behov rätt att när som helst ändra, komplettera eller radera de personuppgifter som finns lagrade om honom/henne i hans/hennes användarkonto på SIA B2Y:s webbplats.

Om du som användare vill avstå från att ta emot ytterligare meddelanden, helt radera dina personuppgifter från tjänsten eller har frågor om användningen av dina personuppgifter, vänligen kontakta SIA B2Y

genom e-post: info@bio2you.lv

eller genom att ringa telefonnummer +371 29 250 765.

SIA B2Y har rätt att vid tillfälle anpassa och ändra integritetspolicyn efter eget gottfinnande.

Integritetspolicyns villkor finns tillgängliga på SIA B2Y:s webbplats och gäller från och med det datum då den relevanta versionen publiceras längst ner på sidan.

Den uppdaterade versionen av vår integritetspolicy har lagts ut på webbplatsen den 21 mars 2017.

shipped

GRATIS LEVERANS

Gratis leverans för köp över 20 EUR.

return

RETUR AV VAROR

Du har 14-dagars returrätt

leaf

NATURLIG KOSMETIKA

Kombinera naturens helande energi med vetenskapens visdom

shield 1

100 % SÄKRA BETALNINGAR

PayPal/MasterCard/Visa Med 256-bit SSL-skydd